INVENTA spol. s.r.o.

bannerB.png

Drcení, třídění, recyklace

Likvidace objektů určených k demolici je z hlediska uložení vzniklého stavebního odpadu finančně náročná. Velké objemy nabouraných stavebních hmot vyžadují i velký prostor pro skládku tohoto materiálu a toto řešení není příliš efektivní.

Stavební odpad se po vytřídění na odpad a nebezpečný odpad, při vhodném zpracování, dá znovu využít. Jde zejména o odpad vzniklý po zemních pracích - vytěžená zemina i odpad vzniklý zbouráním stavebních konstrukcí z cihelného a betonového zdiva.

Zemina po vytřídění je vhodná na zpětnou úpravu povrchu bez větších nároků na pracnost.

Demolované stavební konstrukce po zpracování v drtiči je možno s výhodou použít jako podkladový materiál pro komunikace, chodníky či jiné stavební konstrukce.

Pro tyto případy nabízíme přemístění námi vlastněných mobilních zařízení přímo na místo předpokládané demolice a takto vzniklý stavební odpad na místě zlikvidovat, přičemž vzniklý recyklát zůstává ve vlastnictví objednatele těchto prací.

Zabezpečení takto komplexně nabízených prací zůstává v celém rozsahu na naší firmě.

K dispozici je toto strojní zařízení:

  • Drtič stavebních odpadů  Powerscreen Metrotrak
  • Třídič stavebních odpadů Chieftain 400/600
  • Kolový bagr JCB JS 200W

Rychlý kontakt

INVENTA, spol. s.r.o.

S. K. Neumanna 2708

530 02 Pardubice

TEL 464 625 601
MAIL all@inventa-sro.cz

Prodej tříděné zeminy a recyklátu